PN-M-71083:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Aparatura dla przemysłu chemicznego -- Aparaty z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi -- Wymagania i metody badań

Zakres

Określono wymagania dotyczące: konstrukcji, materiałów, wykonania i montażu, dokumentacji technicznej, konserwacji i znakowania oraz tabliczki fabrycznej, jak również kompletności dostawy aparatów z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi. Podano rodzaje i metody badań aparatów z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi. Ustalono sposób pakowania, transportu i przechowywania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-71083:1997 - wersja polska
Tytuł Aparatura dla przemysłu chemicznego -- Aparaty z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 07-01-1997
Data wycofania 29-11-2007
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ICS 71.120.99