PN-M-51074:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Łącznik kątowy do współpracy z prądownicą wodną prostą o średnicy nasady tłocznej 75 mm

Zakres

W niniejszej normie ustalono wymagania konstrukcyjne oraz sposób przeprowadzania badań łącznika kątowego przeznaczonego do współpracy z prądownicą wodną prostą o średnicy nasady tłocznej 75 mm, wykorzystywanego przez jednostki straży pożarnej, zwanego w dalszej treści normy łącznikiem kątowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51074:2015-04 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Łącznik kątowy do współpracy z prądownicą wodną prostą o średnicy nasady tłocznej 75 mm
Data publikacji 21-04-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51074:1993 - wersja polska
ICS 13.220.10