PN-M-51074:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51074:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Łącznik kątowy 75

Zakres

Przedmiotem normy jest łącznik kątowy 75 służący do współpracy z prądownicą wodną prostą wielkości 75 wg PN-89/M-51028 i prądownicą pianową PP8 wg PN-93/M-51068, umożliwiający odprowadzenie do ziemi poprzez linię wężową części siły reakcji działającej na prądownik.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51074:1993 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Łącznik kątowy 75
Data publikacji 05-11-1993
Data wycofania 21-04-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51074:2015-04 - wersja polska