PN-M-51014:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Klucze do łączników

Zakres

Ustalono dwie wielkości kluczy. Podano wymagania dotyczące głównych wymiarów i masy. Podano sposób oznaczenia i cechowania kluczy. Ustalono wymagania dotyczące materiałów kluczy i sposobów ich wykonania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-51014:1999 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Klucze do łączników
Data publikacji 12-03-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51014:1953 - wersja polska
ICS 13.220.10