PN-M-74088:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Armatura przemysłowa -- Klucz do hydrantów nadziemnych

Zakres

Ustalono dwie odmiany kluczy do hydrantów nadziemnych: odlewane z żeliwa ciągłego i kute ze stali węglowej. Zamieszczono rysunek konstrukcyjny klucza, z podaniem wymiarów, tolerancji i stanu powierzchni. Ustalono wymagania dotyczące materiału, wyglądu zewnętrznego i znakowania klucza

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-74088:1989 - wersja polska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Klucz do hydrantów nadziemnych
Data publikacji 02-12-1989
Data wycofania 09-08-2016
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ICS 23.040.99