PN-O-79553:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Opakowania metalowe -- Kanistry

Zakres

Podano podziały: w zależności od konstrukcji - na 2 typy, w zależności od wielkości - na 4 rodzaje. Przedstawiono przykład oznaczenia. Ustalono wymagania dotyczące: wymiarów, kształtu, wykonania, materiału, szczelności, powłok lakierowych, pakowania, przechowywania, transportu. Przedstawiono program badań, metodę statystycznej kontroli jakości. Opisano metody badań oraz sposób oceny wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-O-79553:1988 - wersja polska
Tytuł Opakowania metalowe -- Kanistry
Data publikacji 20-06-1988
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 135, Opakowań Metalowych i Zamknięć
Zastępuje PN-O-79553:1975 - wersja polska
ICS 55.140