PN-M-42067:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne membranowe -- Wymagania i badania

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych (4) oraz podział na typy, rodzaje, odmiany i wersje siłowników. Ustalono wymagania konstrukcyjne, środowiskowe i użytkowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano zakres i program badań, warunki przeprowadzania badań oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań. Zamieszczono 3 tablice

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42067:1988 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne membranowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 27-09-1988
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ICS 25.040.40