PN-M-42358:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pomiarowe poziomu i przetworniki pomiarowe poziomu -- Ogólne wymagania

Zakres

Norma nie obejmuje przyrządów z urządzeniami nadążnymi. Podano określenia pojęć specjalistycznych (4). Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne i środowiskowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Wymieniono pozostałe wymagania (12)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42358:1982 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pomiarowe poziomu i przetworniki pomiarowe poziomu -- Ogólne wymagania
Data publikacji 17-05-1982
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Zastępuje PN-M-42358:1976 - wersja polska
ICS 25.040.40