PN-M-42359:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Mierniki przepływomierzy zwężkowych -- Wymagania i badania

Zakres

Norma nie obejmuje mierników laboratoryjnych, kontrolnych i wzorcowych. Podano określenia pojęć specjalistycznych (4) oraz podział mierników na typy. Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne i środowiskowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, warunki badań oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42359:1983 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Mierniki przepływomierzy zwężkowych -- Wymagania i badania
Data publikacji 17-12-1983
Data wycofania 04-01-2001
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Zastępuje PN-M-42359:1976 - wersja polska
ICS 17.120.10, 25.040.40