PN-M-34031:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13480-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Rurociągi pary i wody gorącej -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania techniczne przy wykonywaniu odbiorze rurociągów pary i wody gorącej.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-34031:1992 - wersja polska
Tytuł Rurociągi pary i wody gorącej -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 14-12-1992
Data wycofania 31-05-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Zastępuje PN-M-34031:1977 - wersja polska
ICS 23.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 13480-1:2005 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-M-34031:1992/Az1:1996P