PN-M-02001:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gwinty -- Terminologia

Zakres

Ustalono terminy i definicje pojęć dotyczących gwintów walcowych i stożkowych stosowanych w ogólnej budowie maszyn. Podano 22 pojęcia ogólne oraz 55 pojęć szczegółowych ujętych w 6 grupach tematycznych. Zamieszczono odpowiedniki polskich terminów w językach: angielskim, francuskim i rosyjskim oraz indeksy alfabetyczne terminów w poszczególnych językach. Niektóre pojęcia (27 poz.) zilustrowano rysunkami

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02001:1985 - wersja polska
Tytuł Gwinty -- Terminologia
Data publikacji 26-06-1985
Data wycofania 21-11-2010
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Zastępuje PN-M-02001:1970 - wersja polska
ICS 01.040.21, 21.040.01