PN-ISO 10241:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Normy terminologiczne -- Opracowanie i układ

Zakres

Ustalono reguły opracowania: prace wstępne (analiza potrzeb, cel normy, źródła, liczba pojęć, wybór języków, kolejność etapów opracowania) i procedurę opracowania (gromadzenie i rejestrowanie danych terminologicznych, ustalenie wykazu terminów, ustalenie pól i systemów pojęciowych, formułowanie definicji, tworzenie i dobór terminów), jak również reguły dotyczące terminologii (uporządkowanie haseł, układ haseł, indeksy, schematy graficzne, bibliografia). Nie podano postanowień dotyczących zmian, które mogą się okazać konieczne przy wprowadzaniu norm międzynarodowych do norm krajowych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10241:1997 - wersja polska
Tytuł Normy terminologiczne -- Opracowanie i układ
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 21-12-2012
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza ISO 10241:1992 [IDT]
ICS 01.020