PN-K-02101:1998/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13230-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Nawierzchnia kolejowa -- Podkłady betonowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

Zmieniono schematy obciążenia przy badaniu rysoodporności części podszynowej, jak również i środkowej podkładu oraz kryteria oceny tych rysoodporności. Zmodyfikowano wykres obciążenia statycznego części podszynowej. Wprowadzono zmiany w celu uwzględnienia różnych typów podkładów i szerokości torów. Ujednolicono opisy badań rysoodporności części podszynowej i środkowej podkładu. Poprawiono wartości sił oraz wymaganą dokładność pomiaru szerokości rys przy sprawdzaniu odporności na obciążenia dynamiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-02101:1998/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Nawierzchnia kolejowa -- Podkłady betonowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 27-12-2002
Data wycofania 02-08-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.080
Zastąpiona przez PN-EN 13230-1:2006 - wersja polska