PN-D-95006:1973 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej

Zakres

Przedmiotem normy są sosnowe, dębowe i bukowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej zwane w dalszej części normy materiałami drzewnymi nawierzchni kolejowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-95006:1973 - wersja polska
Tytuł Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej
Data publikacji 03-03-1973
Data wycofania 02-04-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-D-95006:1967 - wersja polska
ICS 45.080, 93.100