PN-EN ISO 643:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna

Zakres

W niniejszym dokumencie podano mikrograficzną metodę określania wielkości ziarna ferrytu i austenitu w stalach. Opisano metody ujawniania granic ziaren oraz oceny średniej wielkości ziarna w próbkach do badań o jednomodalnym rozkładzie statystycznym wielkości tych ziaren. Chociaż postać ziaren jest trójwymiarowa, to metalograficzna płaszczyzna przekroju poprzecznego może przecinać ziarno w każdym jego punkcie, począwszy od naroża ziarna aż po jego maksymalną średnicę, tworząc w ten sposób rozpiętość rozmiarów ziaren widocznych na dwuwymiarowej płaszczyźnie, nawet w próbce o doskonale zgodnej wielkości ziarna

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 643:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
Data publikacji 02-07-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 643:2020 [IDT], ISO 643:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 643:2013-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 643:2013-06 - wersja niemiecka
ICS 77.040.99, 77.080.20