PN-EN ISO 643:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 643:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano mikrograficzną metodę określania wielkości ziarna ferrytu i austenitu w stalach. Opisano metody ujawniania granic ziaren oraz oceny średniej wielkości ziarna w próbkach do badań o jednomodalnym rozkładzie statystycznym wielkości tych ziaren. Chociaż postać ziaren jest trójwymiarowa, to metalograficzna płaszczyzna przekroju poprzecznego może przecinać ziarno w każdym jego punkcie, począwszy od naroża ziarna aż po jego maksymalną średnicę, tworząc w ten sposób rozpiętość rozmiarów ziaren widocznych na dwuwymiarowej płaszczyźnie, nawet w próbce o doskonale zgodnej wielkości ziarna

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 643:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
Data publikacji 30-06-2013
Data wycofania 02-07-2020
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 643:2012 [IDT], ISO 643:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 643:2005 - wersja polska
ICS 77.040.99
Zastąpiona przez PN-EN ISO 643:2020-07 - wersja angielska