PN-EN ISO 4136:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4136:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek poprzecznych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymiary próbek i procedurę badań do przeprowadzenia próby rozciągania poprzecznego złącza w celu określenia wytrzymałości na rozciąganie doczołowych złączy spawanych. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy materiałów metalowych we wszystkich rodzajach wyrobów połączeniami wykonanymi za pomocą każdego procesu spawania. Jeżeli nie podano inaczej dla określonych punktów niniejszej Normy Międzynarodowej, stosuje się zasady ogólne ISO 6892-1 i ISO 6892-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4136:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek poprzecznych
Data publikacji 31-05-2013
Data wycofania 06-12-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 4136:2012 [IDT], ISO 4136:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4136:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 4136:2011 - wersja niemiecka
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4136:2022-12 - wersja angielska