PN-EN ISO 5173:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5173:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Badania niszczące spoin w materiałach metalowych -- Badanie na zginanie

Zakres

Określono metodę badania na zginanie poprzeczne z rozciąganiem od strony grani, lica oraz zginania bocznego próbek do badania, pobranych ze spoin czołowych, spoin czołowych platerowanych (obejmujących spoiny płyt platerowanych i spoiny platerowane) i próbek platerowanych bez spoiny, dla oceny ciągliwości i/lub obecności niezgodności na lub blisko powierzchni próbki do badania. Podano także wymiary próbki do badania. Podano definicje 7 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5173:2010 - wersja angielska
Tytuł Badania niszczące spoin w materiałach metalowych -- Badanie na zginanie
Data publikacji 25-08-2010
Data wycofania 29-06-2023
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 5173:2010 [IDT], ISO 5173:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 910:1999 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5173:2023-06 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012E