PN-EN 10228-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano techniki i kryteria akceptacji, jakie należy stosować w przypadku badania magnetyczno-proszkowego odkuwek wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Opisana metoda jest stosowana do wykrywania nieciągłości powierzchniowych. Pozwala ona wykryć także nieciągłości leżące tuż pod powierzchnią, ale czułość wykrywania takich nieciągłości silnie maleje z głębokością. UWAGA Odkuwka stalowa uważana jest za ferromagnetyczną, gdy gęstość strumienia magnetycznego jest większa niż 1 T do stycznej siły pola magnetycznego, o wartości 2,4 kA/m.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10228-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
Data publikacji 15-07-2016
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN 10228-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10228-1:2002 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.040.20