PN-EN 10228-4:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano techniki stosowane w przypadku ręcznego badania ultradźwiękowego techniką impulsową echa odkuwek wykonanych ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych. Mogą być również stosowane metody przeszukiwania zmechanizowanego, takie jak badanie zanurzeniowe, uzgodnione między dostawcą i zamawiającym. Niniejsza część EN 10228 ma zastosowanie do czterech typów odkuwek określonych przez ich kształt i sposób wytwarzania. Typy 1, 2 i 3 obejmują odkuwki o prostym kształcie, typ 4 o złożonym kształcie. Niniejsza część EN 10228 nie ma zastosowania do:
- odkuwek kutych w matrycach zamkniętych;
- odkuwek wirników i generatorów.
Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych i martenzytycznych jest przedmiotem części 3 niniejszej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10228-4:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN 10228-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10228-4:2000 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.040.20