PN-EN 10228-3:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano techniki, jakie należy stosować w przypadku ręcznego badania ultradźwiękowego techniką impulsową echa odkuwek wykonanych ze stali ferrytycznych i martenzytycznych. Mogą być stosowane techniki przeszukiwania zmechanizowanego, takie jak badanie zanurzeniowe, uzgodnione pomiędzy dostawcą i zamawiającym. Niniejsza część EN 10228 ma zastosowanie do czterech typów odkuwek określonych przez ich kształt i sposób wytwarzania. Typy 1, 2 i 3 obejmują odkuwki o prostym kształcie, typ 4 o złożonym kształcie. Niniejsza część EN 10228 nie ma zastosowania do:
- odkuwek kutych w matrycach zamkniętych;
- odkuwek wirników turbin i generatorów.
Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych jest przedmiotem EN 10228-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10228-3:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
Data publikacji 15-07-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN 10228-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10228-3:2000 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.040.20