PN-ISO 9:2000 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie -- Języki słowiańskie i niesłowiańskie

Zakres

Określono system transliteracji na znaki łacińskie znaków cyrylickich, tworzących alfabety języków słowiańskich i niesłowiańskich. W tablicy 3 zawarto uszeregowany według porządku alfabetu cyrylickiego ciąg 118 znaków pojedynczych lub występujących ze znakiem diakrytycznym, występujących w jednym lub kilku uwzględnionych alfabetach

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9:2000 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie -- Języki słowiańskie i niesłowiańskie
Data publikacji 08-02-2000
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 9:1995 [IDT]
Zastępuje PN-N-01201:1983 - wersja polska
ICS 01.140.10