PN-ISO 843:1999 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Informacja i dokumentacja -- Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie

Zakres

Ustalono system transliteracji i/lub transkrypcji znaków greckich na znaki łacińskie. System ma zastosowanie do znaków pisma greckiego niezależnie od okresu, w którym jest lub było używane, tj. pism ze wszystkich okresów Grecji klasycznej i współczesnej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 843:1999 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie
Data publikacji 22-12-1999
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 843:1997 [IDT]
Zastępuje PN-N-01203:1972 - wersja polska
ICS 01.140.10