PN-ISO 259-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie -- Część 2: Transliteracja uproszczona

Zakres

Ustanowiono uproszczony system transliteracji znaków hebrajskich na znaki łacińskie. Uproszczenie ścisłych zasad ma przede wszystkim na celu uproszczenie przetwarzania informacji bibliograficznej (katalogi, indeksy, przypisy)

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 259-2:2009 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie -- Część 2: Transliteracja uproszczona
Data publikacji 04-03-2009
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 259-2:1994 [IDT]
ICS 01.140.10