PN-EN ISO 8968-3:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 3: Metoda z zastosowaniem bloku do mineralizacji (szybka metoda rutynowa półmikro)

Zakres

Opisano szczegółowo metodę oznaczania zawartości azotu w mleku płynnym, pełnym lub odtłuszczonym. Jest to szybka metoda rutynowa w stosunku do metod opisanych w PN-EN ISO 8968-1 i PN-EN ISO 8968-2. Czas mineralizacji jest skrócony przez obniżenie masy próbki analitycznej i użycie nadtlenku wodoru razem z kwasem siarkowym i katalizatorem. W załączniku B opisano zmodyfikowaną procedurę analiz innych przetworów mlecznych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8968-3:2008 - wersja polska
Tytuł Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu -- Część 3: Metoda z zastosowaniem bloku do mineralizacji (szybka metoda rutynowa półmikro)
Data publikacji 29-07-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 8968-3:2007 [IDT], ISO 8968-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8968-3:2007 - wersja angielska
ICS 67.100.10