PN-ISO 710-6:2002 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 6: Umowne znaki skał kontaktowo-metamorficznych oraz skał poddanych procesom metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia

Zakres

Ustalono serię znaków umownych służących do przedstawiania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych skał kontaktowo-metamorficznych oraz skał poddanych procesom metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 710-6:2002 - wersja polska
Tytuł Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 6: Umowne znaki skał kontaktowo-metamorficznych oraz skał poddanych procesom metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 275, Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Wprowadza ISO 710-6:1984 [IDT]
ICS 07.060, 01.080.30