PN-ISO 6790:1996 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie

Zakres

Ustalono symbole graficzne stosowane w projektach architektonicznych, instalacyjnych, budowlanych i w projektach pokrewnych w celu dostarczenia szczegółowych informacji o sprzęcie do zapobiegania i zwalczania pożarów oraz o środkach ewakuacji umieszczanych w dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, remontowej oraz planach ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6790:1996 - wersja polska
Tytuł Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie
Data publikacji 08-08-1996
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza ISO 6790:1986 [IDT]
Zastępuje PN-B-02868-01:1992 - wersja polska
ICS 01.080.30, 13.220.01
Elementy dodatkowe PN-ISO 6790/Ak:1997P