PN-ISO 5667-17:2004 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 17: Wytyczne dotyczące pobierania próbek zawiesin

Zakres

Podano wytyczne dotyczące sposobów pobierania próbek zawiesin, szczególnie z śródlądowych wód płynących, takich jak rzeki i strumienie, do celów związanych z monitoringiem i badaniem jakości wód. Niektóre elementy normy mogą być stosowane w odniesieniu do słodkowodnych jezior, zbiorników i zbiorników zaporowych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 5667-17:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 17: Wytyczne dotyczące pobierania próbek zawiesin
Data publikacji 15-12-2004
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-17:2000 [IDT]
ICS 13.060.45