PN-ISO 4225/Ak:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Jakość powietrza -- Zagadnienia ogólne -- Terminologia (Arkusz krajowy)

Zakres

Podano definicje wybranych terminów, stosowanych w odniesieniu do pobierania próbek i badań gazów, par i płynów w związku z określaniem jakości powietrza, nie ujętych w PN-ISO 4225:1999. Definicje są uporządkowane w kolejności alfabetycznej terminów polskich

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4225/Ak:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza -- Zagadnienia ogólne -- Terminologia (Arkusz krajowy)
Data publikacji 27-05-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-01001-10:1983 - wersja polska, PN-Z-01001-02:1974 - wersja polska, PN-Z-01001-03:1974 - wersja polska, PN-Z-01001-04:1974 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.040.01