PN-ISO 14416:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Informacja i dokumentacja -- Wymagania dotyczące oprawy książek, czasopism, wydawnictw ciągłych i innych dokumentów papierowych przeznaczonych do użytku w archiwach i bibliotekach -- Metody i materiały

Zakres

Zdefiniowano wytyczne odnośnie opraw książek, czasopism i dokumentów archiwalnych, które mają szczególne wymagania dotyczące wytrzymałości i trwałości. Użytkowanie, jak też zużycie dokumentów bibliotecznych i archiwalnych jest zróżnicowane. Zalecono sposób wyboru metody oprawy, od którego uzależnione są: jej jakość i cena. Podano 46 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 14416:2009 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Wymagania dotyczące oprawy książek, czasopism, wydawnictw ciągłych i innych dokumentów papierowych przeznaczonych do użytku w archiwach i bibliotekach -- Metody i materiały
Data publikacji 16-12-2009
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 14416:2003 [IDT]
ICS 01.140.40