PN-ISO 12963:2020-08 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Analiza gazu -- Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metody
— wzorcowania przyrządu jedną lub dwiema gazowymi mieszaninami wzorcowymi ,
— oznaczania składu próbki gazu, i
— szacowania niepewności składu próbki gazu w zależności od niepewności składu stosowanych gazów wzorcowych i udziału procesu pomiarowego.
W niniejszym dokumencie ustalono wymagania i kryteria akceptacji do stosowania różnych programów wzorcowania z ograniczoną (tj. minimalną) liczbą gazowych mieszanin wzorcowych stosowanych przy wzorcowaniu.
Metody w niniejszym dokumencie są opisane dla ułamków molowych, ale mają również zastosowanie dla innych wielkości wyrażających skład (takich jak ułamki masowe, ułamki objętościowe lub stężenia).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 12963:2020-08 - wersja polska
Tytuł Analiza gazu -- Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu
Data publikacji 25-08-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza ISO 12963:2017 [IDT]
ICS 71.040.40