PN-ISO 11922-1:2020-02 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne

Zakres

Niniejszy dokument określa stopnie tolerancji dla średnicy zewnętrznej, owalności i grubości ścianki rur termoplastycznych szeregów metrycznych do przesyłania mediów i produkowanymi z nominalnymi średnicami zewnętrznymi i ciśnieniami nominalnymi zgodnymi z ISO 161-1 i nominalnymi grubościami ścianek zgodnymi z ISO 4065.
Ma on zastosowanie do gładkich rur termoplastycznych o stałym przekroju kołowym na całej długości rury, bez względu na metodę wytwarzania, materiał rury oraz dla zamierzonych zastosowań.
UWAGA Przyjmuje się, że stopnie klasy tolerancji określone w normach wyrobów są wybierane z niniejszego dokumentu z uwzględnieniem materiału i zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11922-1:2020-02 - wersja polska
Tytuł Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne
Data publikacji 04-02-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 11922-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11922-1:2013-12 - wersja polska
ICS 23.040.20