PN-ISO 11922-1:2013-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 11922-1:2020-02 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne

Zakres

Niniejsza część ISO 11992 określa stopnie klasy*) tolerancji dla średnicy zewnętrznej, owalności (niekołowości) i grubości ścianki rur termoplastycznych szeregów metrycznych do przesyłania mediów i produkowanymi z nominalnymi średnicami zewnętrznymi i ciśnieniami nominalnymi zgodnymi z ISO 161-1 i nominalnymi grubościami ścianek zgodnymi z ISO 4065 (patrz aneks A)
Ma zastosowanie do gładkich rur termoplastycznych o stałym przekroju kołowym na całej długości rury, bez względu na metodę wytwarzania, materiał rury oraz dla zamierzonych zastosowań.

UWAGA – Przyjmuje się, że stopnie klasy tolerancji określone w normach wyrobów są wybierane z tej części normy ISO 11922, z uwzględnieniem materiału i zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 11922-1:2013-12 - wersja polska
Tytuł Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne
Data publikacji 18-12-2013
Data wycofania 04-02-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 11922-1:1997 [IDT]
Zastępuje PN-C-89222:1997 - wersja polska
ICS 23.040.20
Zastąpiona przez PN-ISO 11922-1:2020-02 - wersja polska