PN-ISO 1005-1:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby dla kolejnictwa -- Część 1: Obręcze surowe walcowane do pojazdów napędowych i doczepnych -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszej części ISO 1005 określono wymagania dotyczące wytwarzania i dostawy obręczy surowych walcowanych do pojazdów napędowych i doczepnych ze stali niestopowych, zgodnie z Tablicą 1 i Rozdziałem 4. Oprócz niniejszej części ISO 1005 zastosowanie mają również wymagania ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1005-1:2017-03 - wersja polska
Tytuł Wyroby dla kolejnictwa -- Część 1: Obręcze surowe walcowane do pojazdów napędowych i doczepnych -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 20-03-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 146, Kształtowników Stalowych
Wprowadza ISO 1005-1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-H-84027-06:1984 - wersja polska, PN-H-84027-06:1984/Az1:1999 - wersja polska
ICS 45.060.01, 77.140.99