PN-ISO 10012-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10012:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego -- Część 2: Wytyczne do sterowania procesami pomiarowymi

Zakres

Norma ma zastosowanie do procesów pomiarowych. Dotyczy takich czynników, które mogą wpływać na wyniki pomiarów, jak procedury pomiarowe, personel itd. Podano zalecenia dotyczące zapewnienia jakości, które mogą być wykorzystane przez dostawcę do zapewnienia, że pomiary będą wykonywane z zamierzoną dokładnością, i wytyczne do wdrażania tych zaleceń. Może być także stosowana jako przewodnik zarządzania jakością oraz jako dokument zawierający wymagania do wykorzystania przy uzgodnieniach między dostawcą a klientem i wszędzie tam, gdzie pomiar jest wykorzystywany do wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10012-2:2002 - wersja polska
Tytuł Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego -- Część 2: Wytyczne do sterowania procesami pomiarowymi
Data publikacji 17-04-2002
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10012-2:1997 [IDT]
ICS 03.120.10, 17.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10012:2003 - wersja angielska