PN-IEC 60800:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Przewody grzejne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500 V do komfortowego ogrzewania i zapobiegania oblodzeniu

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie i określa szczegółowe wymagania dla rezystancyjnych przewodów grzejnych do zastosowań w niskich temperaturach, takich jak komfortowe ogrzewanie i zapobieganie oblodzeniu. Przewody grzejne i zestawy przewodów grzejnych mogą mieścić w sobie zarówno zestawy składane fabrycznie jak i w terenie (miejscu montażu) i są przewodami grzejnymi montowanymi zgodnie z instrukcją producenta.

Gołe żyły i żyły chronione mogące być zasilane napięciem równym lub mniejszym od 50 V są wyłączone z zakresu tego dokumentu.

Typowe zastosowania zawierają, ale nie ograniczają się do:

• ogrzewania powierzchniowego w lub pod powierzchniami;

• ogrzewania bezpośredniego i magazynowego;

• topienia śniegu i ochrony przed mrozem dachów, rynien, rur, itp.

Systemy elektrycznego rezystancyjnego ogrzewania śladowego do zastosowań przemysłowych i handlowych są określone w serii IEC 62395 [1] i dla zastosowań w atmosferze wybuchowej w serii IEC/IEEE 60079-30 [2], tak jak kable lub przewody grzejne w izolacji mineralnej.

Zastosowania, w których temperatura powłoki przekracza 100 °C są poza zakresem tego dokumentu.

Przedmiotem tego dokumentu jest zapewnienie, że elektryczne rezystancyjne przewody grzejne mogą być używane bezpiecznie zgodnie z ich zdefiniowanymi normalnymi warunkami użytkowania. Jest to osiągnięte przez:

• stosowanie przewodów grzejnych o odpowiedniej konstrukcji, która spełnia wymagania badań określonych w tym dokumencie;

• w tym, w przypadku przewodów grzejnych z elektrycznym elementem ochronnym, oplotem metalowym, koncentrycznymi drutami lub osłoną, lub innym odpowiednim materiałem przewodzącym do celów ochronnych w przypadku awarii;

• zapewnienie, że przewody grzejne pracują w bezpiecznych temperaturach w odniesieniu do materiałów użytych w ich konstrukcji oraz że są instalowane zgodnie z przepisami krajowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60800:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Przewody grzejne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500 V do komfortowego ogrzewania i zapobiegania oblodzeniu
Data publikacji 09-01-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60800:2021 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60800:2011 - wersja polska
ICS 29.060.20