PN-IEC 60364-4-47:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-47:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Zakres

Podano warunki zastosowania jednego ze środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym we wszystkich instalacjach i urządzeniach elektrycznych w przypadku pracy normalnej (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) oraz jeden ze środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku pracy zakłóceniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-4-47:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Data publikacji 27-05-1999
Data wycofania 27-03-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-47:1981 [IDT], IEC 60364-4-47:1981/AMD1:1993 [IDT], HD 384.4.47 S2:1995 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-47:1992 - wersja polska
ICS 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-47:2001 - wersja polska