PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa

Zakres

Arkusze 41 do 46 zawierają podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludzi, zwierząt domowych i dobytku

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa
Data publikacji 16-02-2000
Data wycofania 01-02-2009
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-41:1992 [IDT], HD 384.4.41 S2:1996 [MOD]
Zastępuje PN-E-05009-41:1992 - wersja polska
ICS 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska