PN-HD 60364-7-710:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne

Zakres

Szczegółowe wymagania niniejszej części IEC 60364 dotyczą instalacji elektrycznych w pomieszczeniach medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu. Wymagania te odnoszą się głównie do szpitali, prywatnych klinik, gabinetów medycznych i stomatologicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich w zakładach pracy. Postanowienia tej części nie dotyczą wyposażenia elektromedycznego. Część ta stosuje się do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do badań medycznych. UWAGA 1 Może zachodzić konieczność modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej, odpowiednio do wymagań niniejszej normy, jeżeli nastąpi zmiana użytkowania pomieszczenia. Szczególną troską należy objąć przypadki, w których - przy istniejącej instalacji - są wykonywane zabiegi kardiologiczne. UWAGA 2 Niniejsza norma może mieć też zastosowanie w klinikach weterynaryjnych. UWAGA 3 Wyposażenie i systemy elektromedyczne uwzględnione są w serii IEC 60601. UWAGA 4 Należy zadbać by inne instalacje nie wpływały ujemnie na te instalacje. UWAGA 5 Niniejsze wymagania dotyczą, na przykład, instalacji elektrycznych dla pomieszczeń medycznych w: szpitalach i klinikach (włączając projekt kontenera); sanatoriach i uzdrowiskach; wydzielonych pomieszczeniach w domach starców i troski z uwagi na wiek, gdzie pacjenci są poddawani medycznej opiece; centrach medycznych, klinikach i oddziałach ambulatoryjnych, oddziałach pourazowych; innych instytucjach ambulatoryjnych (przemysłowych, sportowych i innych). UWAGA 6 Stosowanie niniejszego Dokumentu Harmonizacyjnego nie zwalnia od przestrzegania przepisów krajowych

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-710:2012 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
Data publikacji 31-05-2012
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-710:2012 [IDT], IEC 60364-7-710:2002 [MOD]
ICS 29.020, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-710:2012/AC:2013-07E