PN-H-74219:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10210-2:2000 - wersja polska, PN-EN 10210-1:2000 - wersja polska, PN-EN 10224:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

Zakres

Przedmiotem normy są rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej stosowane do budowy przewodów i konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74219:1980 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Data publikacji 08-09-1980
Data wycofania 15-10-2003
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74219:1973 - wersja polska
ICS 25.120.30, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10224:2003 - wersja angielska, PN-EN 10210-1:2000 - wersja polska, PN-EN 10210-2:2000 - wersja polska