PN-EN 10224:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10224:2004 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą pitną przeznaczoną do celów konsumpcyjnych -- Techniczne warunki dostawy

Zakres

Podano wymaganie dla rur bez szwu i ze szwem wykonanych ze stali niestopowej, przygotowanych końców rur do spawania doczołowego oraz łączników wykonanych z rur, blach lub z taśm dla zakresu średnic od 26,9 mm do 2743 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10224:2003 - wersja angielska
Tytuł Rury ze stali niestopowej i osprzęt do transportu cieczy łącznie z wodą pitną przeznaczoną do celów konsumpcyjnych -- Techniczne warunki dostawy
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 09-07-2004
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10224:2002 [IDT], ISO 559:1991 [NEQ]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-H-74219:1980 - wersja polska, PN-H-74244:1979 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10, 93.025
Zastąpiona przez PN-EN 10224:2004 - wersja polska