PN-H-04156-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezjowych i magnezjowo-wapiennych -- Oznaczanie zawartości dwutlenku krzemu

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są metody oznaczania zawartości dwutlenku krzemu w magnezytach surowych i prażonych, magnezji syntetycznej, w wyrobach magnezjowych, dolomitach oraz w wyrobach dolomitowych i magnezjowo-dolomitowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156-02:1992 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezjowych i magnezjowo-wapiennych -- Oznaczanie zawartości dwutlenku krzemu
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 02-06-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04156-02:1981 - wersja polska
ICS 81.080