PN-G-04558:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności

Zakres

Ustalono metodę zwaną "zmodyfikowaną metodą Apiwskiego" do oznaczania właściwości węgla kamiennego samozapalania się w atmosferze powietrza wyrażona wskaźnikiem samozapalności węgla. Podano 3 terminy z definicjami, aparaturę i przyrządy, schemat stanowiska badawczego, sposób przygotowania próbki analitycznej i pastylek węglowych do badania. Ujęto wzory niezbędne do obliczania wyniku oznaczania. W załączniku do normy podano tablice wg której na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można określić skłonności węgla kamiennego do samozapalenia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-G-04558:1993 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności
Data publikacji 27-05-1993
Data wycofania 15-10-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
ICS 73.040