PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń: stosujących radary sondujące poziom (LPR) z wykorzystaniem impulsów RF, FMCW i podobnych technik szerokopasmowych. Urządzenia radiowe LPR różnych rodzajów mogą pracować w całym lub w części pasm częstotliwości określonych w tablicy1. Tablica 1 Dozwolone pasma częstotliwości pracy LPR [i.13] Pasma przydzielone dla LPR (GHz) Nadawanie i odbiór od 6 do 8,5 Nadawanie i odbiór od 24,5 do 26,5 Nadawanie i odbiór od 57 do 64 Nadawanie i odbiór od 75 do 85 Niniejszy dokument zawiera wymagania mające na celu zademonstrowanie, że urządzenia LPR zarówno skutecznie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu unikania szkodliwych zakłóceń. Tablica 1 pokazuje listę pasm częstotliwości przydzielonych dla LPR przez Komisję Europejską Decyzją 2013/752/EU [i.13] w sprawie warunków zharmonizowanego rozwoju przemysłowych LPR, ważną w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Wymagania techniczne i regulacyjne dotyczące LPR są zawarte w Decyzji ECC (11)02 [i.20], która opiera się na Raporcie ECC 139 [i.8]. Urządzenia LPR są używane w wielu gałęziach przemysłu związanych z procesami pomiaru ilości różnych substancji (głównie cieczy lub granulatów). LPR mają szeroki zakres zastosowań takich jak procesy sterowania, pomiary w ramach nadzoru (legalizacji miar), monitorowanie wody i innych cieczy, ochrona przed przelewaniem itp. Główne cele stosowania urządzeń LPR to: -wzrost niezawodności dzięki zapobieganiu wypadkom, -wzrost w przemyśle efektywności, jakości i kontroli, -polepszenie warunków środowiskowych w procesach produkcyjnych. Urządzenia LPR zawsze złożone są z nadajnika i odbiornika i posiadają antenę zintegrowaną lub dedykowaną. Urządzenia LPR są przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań a ich instalacje i konserwacje wykonują jedynie profesjonalnie przeszkolone osoby. UWAGA: Anteny LPR są zawsze antenami kierunkowymi i żadne anteny wielokierunkowe nie są stosowane. To jest istotne dla ograniczenia naświetlanej powierzchni jak również dla kontroli i ograniczenia rozpraszania występującego na krawędziach tej powierzchni. Zakres jest ograniczony do LPR pracujących jako urządzenia bliskiego zasięgu (SRD). Urządzenia LPR objęte zakresem niniejszej normy nie są przeznaczone do celów komunikacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 729 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 729-1 V1.1.2:2012 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 729-2 V1.1.2:2012 - wersja angielska
ICS 33.060.20