PN-ISO 21110:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne ramy dotyczące planowania kryzysowego, ratownictwa i działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich rodzajów zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, z uwzględnieniem innych obowiązujących planów. Dostarcza służbom ratowniczym i innym zainteresowanym podmiotom najważniejszych elementów takiego planowania, ratowania i działań naprawczych. Niniejsza norma nie odnosi się do przyczyn sytuacji kryzysowych, lecz do ich następstw i szerszych skutków. Niniejsza norma nakreśla cykl opracowania, wykonania i oceny planu oraz sposobu jego prezentacji. Ma na celu wsparcie służb ratowniczych w rozwijaniu ich zdolności do zarządzania kryzysowego oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, porusza niektóre elementy ratownictwa i działań naprawczych poprzez podkreślenie wskaźników właściwego postępowania. Nie stanowi instrukcji operacyjnej, gdyż nie ma prostego podejścia, które spełnia wymagania każdego obiektu, ani nie ma jednego zestawu rozwiązań organizacyjnych dla każdego rodzaju sytuacji kryzysowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 21110:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
Data publikacji 16-11-2022
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 21110:2019 [IDT]
ICS 01.140.20, 97.195