PN-ETSI EN 302 729-1 V1.1.2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań

Zakres

Podano wymagania techniczne dla radarowych czujników poziomu wykorzystujących techniki szerokopasmowe. Podano wartości graniczne istotnych parametrów, warunki oraz metody badań zgodności urządzeń z wymaganiami technicznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 729-1 V1.1.2:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań
Data publikacji 31-01-2012
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 729-1 V1.1.2:2011 [IDT]
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska