PN-ETSI EN 302 729-2 V1.1.2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 302 372-1, parametry techniczne i metody badań radarowych czujników poziomu (LPR), mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE, skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 729-2 V1.1.2:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 31-01-2012
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 729-2 V1.1.2:2011 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 729 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska