PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących rodzajów urządzeń:
1)Pokładowy bazowy system nadawczo-odbiorczy (OBTS) realizujący protokoły komunikacyjne GSM, UMTS lub LTE, w tym określone funkcje ograniczania mocy nadawanej MS lub UE, odpowiednio skojarzone z OBTS.
2)Sieciowa jednostka sterująca (NCU) zapobiegająca bezpośredniemu połączeniu terminali ruchomych na pokładzie z sieciami ruchomymi na ziemi przez zwiększenie szumu tła w kabinie.
Te stacje bazowe mogą pracować we wszystkich lub w dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1-1
. Tablica 1-1: Pasma robocze stacji bazowych
Nazwa pasma Kierunek transmisji Pasma robocze stacji bazowych UTRA I Nadawanie BS Od 2 110 MHz do 2 170 MHz (UMTS) Odbieranie BS Od 1 920 MHz do 1 980 MHz (UMTS) E-UTRA 3Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (LTE) Odbieranie BS Od 1 710 MHz to 1 785 MHz (LTE) DCS 1800Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (GSM) Odbieranie BS Od 1 710 MHz do 1 785 MHz (GSM)
Te NCU mogą pracować we wszystkich pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1-2.
Tablica 1-2: Pasma robocze NCU
Pasma robocze NCU Komentarze Od 460 MHz do 470 MHz Od 791 MHz do 821 MHz LTE Od 921 MHz do 960 MHz GSM Od 1 805 MHz do 1 880 MHz GSM / LTE Od 2 110 MHz do 2 170 MHz UMTS Od 2 570 MHz do 2 620 MHz LTE Od 2 620 MHz do 2 690 MHz LTE
Ma to zastosowanie do urządzeń do ciągłej i nieciągłej transmisji danych i cyfrowej mowy. Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do urządzeń radiowych wykorzystujących dedykowane anteny nadawcze, zaprojektowane jako nieodzowna część systemu do użycia na pokładzie samolotu. W obrębie Unii Europejskiej, system objęty zakresem niniejszego dokumentu działa zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi zawartymi w Decyzji Komisji 2013/654/EU [i.3].
Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom. Dodatkowo do niniejszego dokumentu, do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu mogą być zastosowane inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych zgodnie z innymi częściami artykułu 3 dyrektywy urządzeń radiowych.
Niniejszy dokument nie obejmuje zagadnień zgodności urządzeń z regulacjami lotnictwa cywilnego. W tym zakresie instalacja i eksploatacja systemu MCOBA na pokładzie statku powietrznego jest przedmiotem dodatkowych krajowych i międzynarodowych wymagań certyfikacji zdatności do lotu w lotnictwie cywilnym, na przykład EUROCAE ED-14G [i.6]

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 30-10-2017
Data wycofania 09-05-2022
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska
ICS 33.070.50, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05 - wersja angielska