PN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących rodzajów urządzeń: 1)Pokładowy bazowy system nadawczo-odbiorczy (OBTS) realizujący protokoły komunikacyjne GSM, UMTS lub LTE, w tym określone funkcje ograniczania mocy nadawanej MS lub UE, odpowiednio skojarzone z OBTS. 2)Sieciowa jednostka sterująca (NCU) zapobiegająca bezpośredniemu połączeniu terminali ruchomych na pokładzie z sieciami ruchomymi na ziemi przez zwiększenie szumu tła w kabinie. Te stacje bazowe mogą pracować we wszystkich lub w dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1-1. Tablica 1-1: Pasma robocze stacji bazowych Nazwa pasma Kierunek transmisji Pasma robocze stacji bazowych UTRA I Nadawanie BS Od 2 110 MHz do 2 170 MHz (UMTS) Odbieranie BS Od 1 920 MHz do 1 980 MHz (UMTS) E-UTRA 3Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (LTE) Odbieranie BS Od 1 710 MHz to 1 785 MHz (LTE) DCS 1800Nadawanie BS Od 1 805 MHz do 1 880 MHz (GSM) Odbieranie BS Od 1 710 MHz do 1 785 MHz (GSM) Te NCU mogą pracować we wszystkich pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1-2. Tablica 1-2: Pasma robocze NCU Pasma robocze NCU Komentarze Od 460 MHz do 470 MHz Od 791 MHz do 821 MHz LTE Od 921 MHz do 960 MHz GSM Od 1 805 MHz do 1 880 MHz GSM / LTE Od 2 110 MHz do 2 170 MHz UMTS Od 2 570 MHz do 2 620 MHz LTE Od 2 620 MHz do 2 690 MHz LTE Ma to zastosowanie do urządzeń do ciągłej i nieciągłej transmisji danych i cyfrowej mowy. Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do urządzeń radiowych wykorzystujących dedykowane anteny nadawcze, zaprojektowane jako nieodzowna część systemu do użycia na pokładzie samolotu. System objęty zakresem niniejszego dokumentu działa zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi zawartymi w Decyzji Komisji 2013/654/EU [i.3]. Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom. Dodatkowo do niniejszego dokumentu, do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu mogą być zastosowane inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych zgodnie z innymi częściami artykułu 3 dyrektywy urządzeń radiowych. UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie http://www.newapproach.org. Niniejszy dokument nie obejmuje zagadnień zgodności urządzeń z regulacjami lotnictwa cywilnego. W tym zakresie instalacja i eksploatacja systemu MCOBA na pokładzie statku powietrznego jest przedmiotem dodatkowych krajowych i międzynarodowych wymagań certyfikacji zdatności do lotu w lotnictwie cywilnym, na przykład EUROCAE ED-14E [i.6].

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 480 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 02-02-2017
Data wycofania 30-10-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 480 V2.1.1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 480 V1.1.2:2008 - wersja angielska
ICS 33.070.50, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10 - wersja angielska