PN-ETSI EN 302 217-3 V1.1.3:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Radiowe systemy łączności stałej -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dla urządzeń pracujących w pasmach, w których nie jest wymagana koordynacja częstotliwości

Zakres

Określono wymagania techniczne dla urządzeń i anten stałych łączy punkt-punkt pracujących w pasmach, w których nie jest wymagana koordynacja częstotliwości. Podano kryteria podziału urządzeń na klasy oraz typowe aplikacje w poszczególnych klasach

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-3 V1.1.3:2007 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy łączności stałej -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dla urządzeń pracujących w pasmach, w których nie jest wymagana koordynacja częstotliwości
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-3 V1.1.3:2005 [IDT]
ICS 33.060.30